Kontakta oss

Styrelsen består av

Ordförande
Daniel Schätzling
Klorvägen 4 A
0704-822598 (använd i första hand mejlen)
brfsolbacken@gmail.com

Vice Ordförande
Toni Andersson
Alkalievägen 17 B

Sekreterare
Linda Bäcklin
Alkalievägen 5 B
0707-687548

Övriga ledamöter
Marie-Louise Karlsson
Alkalievägen 5 C
0735-984598
Har hand om överlåtelser, nya medlemmar och andra hands uthyrningar.

Susanne Falk
Alkalievägen 5 B

Riksbyggens representant och ledamot
Karina Bergh, teknisk förvaltare Göteborg
E-post: karina.bergh@riksbyggen.se
Tfn 031-704 55 31
Adress: Masthuggstorget 3B
Box 31060
400 32 Göteborg

Suppleanter
Marie Bergstrand
Klorvägen 8 B

Carina Nordgren
Alkalievägen 9 A

Hans Carlsson
Riksbyggen

Revisorerna granskar
och kontrollerar styrelsens arbete

Revisor
Dan Claesson
Alkalievägen 3 B

Revisorssuppleant
Helena Karlsson
Byvägen 19 A

Revision av föreningen utförs av BoRevision.

Valberedning

På årsmötet 2019-05-22 valdes följande personer till föreningens valberedning.

 1. Håkan Andersson       Sammankallande
  Alkalievägen 17 B
  0707-200913
 2. Isabella Andersson
  Klorvägen 4 A
 3. Annette Bernhardsson
  Klorvägen 8 A

Vill man skicka e-post till valberedningen så går det bra här valberedningen@brfsolbacken.se

Styrelsens rollfördelning

Firmatecknare Samtliga styrelseledamöter, två i föreningen.
Attest Daniel Schätzling med Toni Andersson som suppleant.
Postmottagare Daniel Schätzling
AU Daniel Schätzling, Toni Andersson och Linda Bäcklin (AU = Arbetsutskott).
Intresseföreningen Daniel Schätzling och Toni Andersson.
Brandskydd Susanne Falk
Sekreterare Linda Bäcklin
Överlåtelsemottagare Marie-Louise Karlsson

Föreningslokalen

Föreningslokalen som kan användas av föreningens medlemmar för bl.a. födelsedagskalas osv. Finns att låna genom att kontakta fastighetsexpeditionen. Lokalen ligger vid entren till Alkalievägen 11 A. Då lokalen är belägen på markplan med boende omkring så skall det vara tyst där efter kl 22:00 som ju även gäller i hela föreningen. 

Fastighetsskötare och diverse

Rolf Gustavsson
Expedition: Alkalievägen 9 C
Telefon: 031-98 28 02
Bemannad på vardagar 09.30-10.00 (telefonsvarare övrig tid).

Pantförskrivningar och uttag ur reparationsfond, kontakta Riksbyggen på 0771-860 860.