Nyheter

Rensning av cykelskrot

För att få mer plats i våra cykelrum så kommer dessa att tömmas på trasiga cyklar som kan klassas som cykelskrot. Denna rensning kommer vår förvaltare Oskar Kardell på Riksbyggen att ansvara för då han är med på plats när detta genomförs.

Alla trasiga cyklar och skrotdelar kommer sedan till användning eftersom dessa skickas till Afrika där de repareras och sen kan användas på nytt.

Vid frågor, kontakta Oskar Kardell. Tfn: 031 – 704 55 25

Grovsopscontainer

Föreningen har beställt två grovsopscontainrar vid lilla parkeringen på Klorvägen 4. Containrarna kommer att stå där mellan tisdagen den 5/11 och torsdag förmiddag den 7/11.

Passa på att rensa era förråd, det ni av ”misstag” ställt ner i källaren och om ni har något som ska slängas från t.ex. barvagnsrummen.
Då det inte ingår i vår fastighetsskötares arbetsuppgifter att slänga skräp som står i källaren så får föreningen betala extra för detta, vilket i slutändan leder till höjda lägenhetsavgifter.

Ni får inte kasta el-skrot eller miljöfarligt avfall i containern.
El-skrot och miljöfarligt avfall ska alltid lämnas in på kommunens återvinningscentral Sörmossen. På Sörmossens återvinningscentral behöver ni ett återvinningskort för att komma in på området. Ansökningsblanketter för ett ÅVC-kort hittar ni på Ale kommuns hemsida. ÅVC-kortet är gratis och ger er 10 fria besök per år.

Glasinsammling – Alkalievägen 3

Efter önskemål från flera medlemmar har styrelsen beslutat att återinföra möjligheten att slänga glas på miljöstationen vid Alkalievägen 3.

Var uppmärksam på att sortera färgat och ofärgat glas i rätt behållare samt att lock och kapsyler ska sorteras som plast eller metall beroende på vad de består av.

/Styrelsen

Vattenläcka

Som många av er sett så har det grävts på gångstråket utanför Alkalievägen 3. Det är en vattenläcka som de letar efter men som V/A-avdelningen på Ale kommun, som är beställare av åtgärden, missat att meddela föreningen om. Styrelsen har nu påtalat detta för V/A-avdelningen att de i framtiden ska kontakta oss innan de utför arbeten på föreningens mark, även fast de äger ledningsrätten och har rätt att utföra åtgärden.
Igår morse råkade de dessvärre att gräva av en strömkabel som gjorde att större delen av föreningen saknade ström under knappt två timmar. Något som de givetvis beklagade.

När de åtgärdat läckan kommer de att återställa marken igen. Ale kommun står för alla kostnader.

/Styrelsen

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Vår förening berörs då lekplatser nu ska vara en rökfri miljö med anledning av följande:

  • Öka tillgängligheten. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.
  • Minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Mer information om detta finns på folkhälsomyndighetens hemsida.

/Styrelsen

1 2 3 4 26  Scroll to top