TV info för Februari

Tiden flyger fram och nu är det tid för februari månads informationsutskick från styrelsen.

Under januari månad hade vi gått ut med information om

  • Valberedningens behov av hjälp.
  • Lägenhetsnummer som skattemyndigheten gått ut med.
  • Motioner att ta upp på årsmötet som skulle vara styrelsen till handa innan januari månads utgång.

Nu när vi har gått in i februari månad så kan vi konstatera att valberedningen fortfarande behöver hjälp. För att citera en känd politiker så skulle man kunna skriva så här. ”fråga inte vad föreningen kan göra för dig, utan fråga dig själv vad DU kan göra för föreningen”

Lägenhetsnumren som väckte en del frågor har nu fått sin lösning genom att vi på alla dörrkarmar har fått den 4 siffriga märkningen. Denna informationen har även funnits att läsa på hyres-avin sedan registret färdigställdes.

Motionerna som har inkommit har bemöts och de berörda har ombets att komma in med kompletterande uppgifter. För att man skall veta hur en motion skall skrivas så kommer här läggas upp en guide för hur en sådan skall skrivas.

Nu är vi som sagt i februari månad och som vanligt så kan man hämta ner en pdf som visar den information som går i vår TV informationskanal.

Sörmossens återvinns-station där man åker med grovsopor kräver nu ett in-passerkort i stället för det röda kortet som skickades ut till alla hushåll i Ale.  Du behöver alltså ansöka om ett återvinningskort och mer finns att läsa på den här platsen.