Utvecklingsmöte för orten

3 april kommer vårens och årets första ortsutvecklingsmöte att avhållas i Bohus Servicehus. Styrelsen för Brf Solbacken har för avsikt att ha någon med bland åhörarna och kommer då att återge en del av det som avhandlats där. Här följer det som enligt Ale Kurirens annons skall avhandlas där.

  • Nytt från Banaväg i Väst
  • Var med och skapa framtiden – Paula Örn, oppositionsråd, informerer om kommunens visionsarbete
  • Vad vill du ska hända i Bohus fram till 2017?
  • Svar på frågor
  • Övriga frågor
  • Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

    ale.se kan du läsa mer och även läsa anteckningar från tidigare möten.