Saknar du infokanalen?
Du hittar den genom att söka fram den på det analoga nätet: K35 – 583,25MHZ