Vill du hyra förråd?

I några av våra hus har vi byggt till extra förråd. Det finns döytor som går att utnyttja och vi vet att det efterfrågas mer förrådsutrymme. Är du intresserad av att hyra ett förråd kan du kontakta Dan Claesson på mobilnummer: 0705-867266.

Avgiften för ett förråd är 100 kr per månad. Hör av dig innan den 1 november. Visar sig intresset vara stort kommer vi att bygga fler förråd.