Monthly Archives: november 2012

Extrastämman är framflyttad

På senaste årsmötet bestämde vi att hålla en extrastämma för att rösta på olika förslag på åtgärder kring den stora lekplatsen. Vi hade för avsikt att samtidigt presentera ett förslag om upprustning/uppgradering av vårt elnät.

Tyvärr så måste vi flytta fram detta till våren på grund av tidsbrist. Vi beklagar detta men det kändes inte bra att hålla en extrastämma och enbart behandla lekplatsen. Hoppas att ni har förståelse för detta, så återkommer vi om stämman som vi istället håller till våren.

 Scroll to top