Till Medlem i Brf Solbacken inför 2013

Hej!

Vill med detta brev lämna en hälsning till er alla från oss i styrelsen. Det kommer ej bli någon avgiftshöjning för 2013 års avgifter! Grunden till att vi ej höjde avgiften i år är att Medlemsstämman 2011 röstade för ett förslag där bland annat förändringar i vår kabel-tv tablå ändrades. Denna kostnadsbesparing ger oss möjligt att för nästa år bibehålla avgiften på samma nivå som 2012.

Med detta önskar vi i Styrelsen er alla en God Jul och Gott Nytt år 2013!

Vi vill i styrelsen säkerställa att alla medlemmar i vår förening känner till följande:

1)  Vi har en fastighetsexpedition. Den finns på Alkalievägen 5 med bemanning mellan kl 09:30 – 10:00 då man även är anträffbar på telefonnummer 031-98 28 02. Övrig tid så är det lapp i brevlådan, eller meddelande på telefonsvararen som gäller. Man kan också höra av sig till styrelsens genom att lämna ett e-post meddelande på brfsolbacken@gmail.com

2) Vi har en Infokanal på TV-nätet som uppdateras med ny information ungefär en gång per månad. Ni finner denna kanalen på följande frekvens: K35-583,25 MHz.(Analogt)

3) Här på hemsidan finner ni stadgar och ordningsregler bland annat.

4) Vi har en sida på Facebook som vi vill att fler medlemmar blir vänner med.

5) Vi har en mejladress till Brf Solbacken som är brfsolbacken@gmail.com

6)  Föreningen har ett snabbt, billigt och driftsäkert bredband. För att teckna sig till detta som endast kostar 230 kr i månaden. Kontakta Ordförande på telefonnummer 0705-867266.

7)  Vill ni vara med och påverka och komma med förslag på investering så är ni välkomna att lägga motioner fram till 31 januari. Dessa behandlas senare på årsstämman som brukar hållas i maj, dit är också alla medlemmar välkomna. Se följande länk för hur en motion skall skrivas till styrelsen.

8)  Vill ni, eller känner någon som ni anser bör sitta i Brf Solbackens styrelse så meddela föreningens valberedning. Förslag till valberedningen lämnas gärna på mejl adressen valberedningen@brfsolbacken.se eller genom att kontakta Ronny Olaisson som är sammankallande.

9)  Vi har en förvaltning med helservice som sköts av Riksbyggen. Kontakta alltid i första hand vår fastighetsexpedition, eller vår förvaltare för ärenden vad gäller ditt boende i föreningen.

10) Till sist vill vi påminna om att eventuella motioner måste vara inlämnade senast sista dagen i Januari 2013.