Var försiktig med ljusen

Det är lätt att glömma tända ljus hemma. Kontrollera alltid så att alla ljus är släckta innan du går hemifrån. Brandfaran är stor, särskilt nu under vintern när många ljus är tända.