FAQ inför årsmötet

Vi märker att det dyker upp många frågor inför vårt årsmöte. Här kommer svar på de vanligaste frågorna:

Vad är det som händer på ett årsmöte?
På årsmötet går man först igenom räkenskaperna. Detta brukar vara den ”tråkiga” biten. Sedan har man omröstning av inkomna motioner. Då spelar din röst på alternativen stor roll. Majoriteten i omröstningen vinner. I år innebär vissa motioner att vi behöver höja avgiften. Om du inte kommer på mötet spelar det ingen roll vad du tycker om resultatet då du inte har röstat.

Spelar det någon roll om jag är med på årsmötet?
Självklart är det alltså jätteviktigt att vara med och göra din röst hörd på vårt årsmöte. Stora frågor tas upp och beslut tas som påverkar hur vi har det och vad årsavgiften blir i framtiden. Tillsammans jobbar vi för att vårt område ska bli så trivsamt, säkert och fint som möjligt. Vi kanske inte har råd att genomföra alla förslag, men prioriteringen kan påverkas när alla får vara med och säga vad de tycker och tänker.

Jag kan inte komma på mötet, kan någon annan rösta för mig?
Om du själv inte kan vara med kan du (enligt våra stadgar) istället rösta genom: en annan medlem, din make/maka, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Denna personen måste ha med sig en fullmakt undertecknad av dig. Skriv ut mallen för en sådan här, och skriv under.

Var finns våra stadgar?
De finns här.

Kan jag lämna in en motion nu?
Nej, inte till årets möte. Sista datum för att lämna in en motion var den 31 januari. Men skicka gärna in den till nästa år om situationen är densamma.

Var kan jag läsa årets motioner?
De kommer efter hoppet på detta inlägget.

När och var är mötet?
Torsdagen den 15 maj kl. 19:00 i Bohusskolans aula.

Motioner till årstmötet den 15 maj 2013

Kommer finnas här inom kort.