En liten påminnelse

Styrelsen vill påminna om att våra soprum är till för hushållssopor och ej grovsopor som t.ex. gamla tv apparater, diskbänkar och dylikt. Detta vet du givetvis redan om, men påminn gärna dem du ser slarva. Vi hänvisar till Sörmossens Återvinningcentral. På Ale kommuns hemsida finns möjlighet att skaffa passerkort. Ansökningsformuläret Fortsätt läsa

Viktigt innan flytten

Vid flytt görs alltid en statuskontroll av lägenhetens skick. Resultatet av kontrollen blir ett avflyttningsprotokoll. Avflyttningsprotokollet skall vara godkänt av Riksbyggen innan ny medlem kan få tillträde till lägenheten. Med andra ord: kontakta Stig Ljungberg så fort som möjligt vid tanke om flytt. Du når honom på telefon 0771-860 860. Via Fortsätt läsa