Viktigt innan flytten

flyttladaVid flytt görs alltid en statuskontroll av lägenhetens skick. Resultatet av kontrollen blir ett avflyttningsprotokoll.

Avflyttningsprotokollet skall vara godkänt av Riksbyggen innan ny medlem kan få tillträde till lägenheten. Med andra ord: kontakta Stig Ljungberg så fort som möjligt vid tanke om flytt. Du når honom på telefon 0771-860 860.

Via Riksbyggen får du även hjälp och information kring:

  • Ny- eller byte av parkeringsplats
  • Belåning av bostad, eller frågor kring pantbrev

Vår förvaltare heter Anna Bolteus.