Viktig information till alla medlemmar i BRF Solbacken:

Under hösten, med start i september oktober, kommer vi att justera värmen i samtliga lägenheter. Självklart kommer vi att gå ut med mer information närmare starten av arbetet. Varje boende ska veta när ens lägenhet är aktuell. Med detta tidiga meddelande hoppas vi kunna nå ev. personer som planerar att resa bort m.m. Om du kommer vara borta under oktober: kontakta expeditionen och lås inte det nedre låset. Där vi inte kommer in, kommer vi att ta hjälp av låssmed.

Jobbet kommer att utföras av EMA Energy och Kungälvs Rörläggeri.

Varför skall vi göra denna värmejustering?

För några år sedan gjorde vi en energideklaration och den visade på att vi förbrukar för mycket energi på värme. Krav från myndigheter kommer att driva fram åtgärder för att minska energianvändningen.

Under en längre tid har vi haft kontrollmätningar av värmen i ett antal lägenheter. Dessa mätningar har visat på stora variationer i temperatur. Vissa har haft väldigt kallt och andra för varmt.

Efter att denna injustering är utförd kommer vi alla att ha samma temperatur och ingen skall ha det för kallt.

5 Responses to Justering av våra radiatorer