Utredning ang. asbest

Just nu pågår en utredning om asbest i våra byggnader. En första undersökning visar på ev. läckage i tvättstuge- och källarutrymmen. Inga slutgiltiga svar eller åtgärder finns dock förrän utredningen är klar. Tills dess fungerar allt som vanligt, förutom att det inte kommer ske någon grovrengöring av rör m.m. i dessa utrymmen.