Behöver du en andra P-plats?

p-platsVi har haft ganska många outhyrda P-platser på Klorvägen och har därför beslutat att alla boende får möjlighet att ansöka om en andra P-plats. På dessa har vi en uppsägningstid på en månad och kostnaden är densamma som för den ordinarie P-platsen. Nyinflyttade och boende utan P-plats har förtur ifall alla platserna tar slut. Skulle det visa sig att detta systemet blir en administrativ belastning för styrelsen avslutar vi projektet.