På grund av den allmänna prishöjningen på våra omkostnader, tillsammans med ett par kommande stora projekt (asbestsanering och sopstationer) som är svåra att se vidden av, har vi beslutat att höja årsavgiften med 4%.