Monthly Archives: december 2013

Klotter i området

De senaste dagarna har det dykt upp fult klotter på flera av våra hus. Vi vill bara be alla att vara uppmärksamma och gärna rapportera till oss ifall ni ser något misstänkt. Självklart polisanmäler vi ifall det finns tillräckligt med information. Tillsammans kan vi förhoppningsvis få bort personen/personerna som sysslar med detta.

Nyhetsbrev från Riksbyggen

Uppvärmningssäsongen igång

Nu är vintern här och med den uppvärmningssäsongen. Det finns mycket energi att spara genom att hålla inomhustemperaturen på en lagom nivå. För varje grad man sänker temperaturen sparas ca 5% av byggnadens energibehov för uppvärmning. Vi rekommenderar att man har en inomhustemperatur på ca 20-21 grader. I många fastigheter finns en stor besparingspotential för både miljön och plånboken. Injustering av värmesystemet behöver göras då och då för att säkerställa jämn temperatur i hela fastighetsbeståndet, annars blir det lätt för kallt i en del lägenheter och för varmt i andra. (Detta projekt pågår hos oss just nu, läs mer här /Styrelsen)

Utredning av bisfenol A vid relining

Det har skrivits mycket i media om bisfenol A vid relining den senaste tiden. Livsmedelsverket, Boverket och Kemikalieinspektionen kommer i dagarna att presentera det uppdrag de fått av regeringen att kartlägga i vilken utsträckning bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör samt vid behov föreslå åtgärder för att minska exponeringen. Dricksvattenrör som renoverats genom relining är ett alternativ till traditionellt stambyte. Vid relining fodras de gamla rören invändigt med plastprodukter. Bisfenol A kan ingå som en komponent i dessa plastprodukter. Forskning om bisfenol har visat att ämnet i stora mängder påverkar människors fortplantningsförmåga negativt. I oktober i år kom en rapport som visar att metoden har använts i ca 60 byggnader under perioden 2006-2011. Man har funnit bisfenol A i dricksvattnet i 8 av 22 undersökta byggnader. De halter av bisfenol A som hittats är så låga att det inte är farligt att dricka vattnet. Mer information finns på respektive myndighets hemsida (Livsmedelsverket, Boverket, Kemikalieinspektionen).

Nyheter i Riksbyggens Interaktiva Klimatskola

I Klimatskolan hittar du enkla och vardagliga tips om hur du kan minska din miljöpåverkan. Utbildningen är uppdelad i korta moduler och du kan välja att gå igenom den del för del eller hela utbildningen på en gång. Nu är klimatskolan uppdaterad med två nya avsnitt som handlar om ”Kemikalier i hemmet” och ”Handla mat”. Vårt mål med utbildningen har varit att den ska vara lättsam att gå igenom samtidigt som man får sig en hel del tankeväckande tips. Du hittar utbildningen på kundwebben eller på Riksbyggens hemsida.

Till Medlem i BRF Solbacken inför 2014

Hej!

Vi vill med detta brev lämna en hälsning till er alla från oss i styrelsen.

För 2014 års budget bestämdes en avgiftshöjning på 4% av kallhyran. Denna höjning är nödvändig för att få vår budget i balans, få utrymme för framtida underhåll och att även ha täckning för andra stora utgifter som bland annat sanering av asbest. Om det blir som vi tänkt kommer de värmeprojekt som pågår nu under höst och vinter att spara oss pengar, men det är ännu tyvärr omöjligt att göra mer än en grov uppskattning av detta.

Vi i styrelsen vill säkerställa att alla medlemmar i vår förening känner till följande:

  1. Vi har en fastighetsexpedition. Den finns på Alkalievägen 5 med bemanning mellan kl 09:30–10:00 då man även är anträffbar på telefon 031 – 982 802. Övrig tid så är det lapp i brevlådan, eller meddelande på telefonsvararen som gäller.
  2. Vi har även en mejladress till BRF Solbacken som är brfsolbacken@gmail.com.
  3. Vi har en förvaltning med helservice som sköts av Riksbyggen. Kontakta alltid i första hand vår fastighetsexpedition eller vår förvaltare för ärenden vad gäller ditt boende i föreningen. Riksbyggen Dag & Natt når du på telefonnummer 0771-860860.
  4. Vi har en Infokanal på TV-nätet som uppdateras med ny information ungefär en gång per månad. Ni finner denna kanalen på följande frekvens: K35-583,25 MHz (analogt).
  5. Vi har dessutom en sida på Facebook som vi vill att fler medlemmar blir vänner med. Sök efter BRF Solbacken.
  6. Föreningen har ett snabbt, billigt och driftsäkert bredband. För att teckna sig till detta (endast 230 kr/månaden) kontakta ordföranden på telefonnummer 0707-345474.
  7. Vill ni vara med och påverka och komma med förslag på förändring så är ni välkomna att lägga motioner fram till 31 januari. Dessa behandlas senare på årsstämman som brukar hållas i maj, dit är också alla medlemmar välkomna. Se vidare på vår hemsida för tips på hur man utformar en motion.
  8. Vill ni, eller känner ni någon som bör sitta i BRF Solbackens styrelse så meddela  gärna föreningens valberedning. Förslag till valberedningen lämnas via mejladressen valberedningen@brfsolbacken.se eller genom att kontakta Ronny Olaisson som är sammankallande.
  9. Till sist vill vi påminna om att eventuella motioner måste vara inlämnade senast sista dagen i januari 2014.

Med detta önskar vi i Styrelsen er alla en God Jul och Gott Nytt år 2014!

 Scroll to top