Nyhetsbrev från Riksbyggen

Uppvärmningssäsongen igång

Nu är vintern här och med den uppvärmningssäsongen. Det finns mycket energi att spara genom att hålla inomhustemperaturen på en lagom nivå. För varje grad man sänker temperaturen sparas ca 5% av byggnadens energibehov för uppvärmning. Vi rekommenderar att man har en inomhustemperatur på ca 20-21 grader. I många fastigheter finns en stor besparingspotential för både miljön och plånboken. Injustering av värmesystemet behöver göras då och då för att säkerställa jämn temperatur i hela fastighetsbeståndet, annars blir det lätt för kallt i en del lägenheter och för varmt i andra. (Detta projekt pågår hos oss just nu, läs mer här /Styrelsen)

Utredning av bisfenol A vid relining

Det har skrivits mycket i media om bisfenol A vid relining den senaste tiden. Livsmedelsverket, Boverket och Kemikalieinspektionen kommer i dagarna att presentera det uppdrag de fått av regeringen att kartlägga i vilken utsträckning bisfenol A kan avges vid renovering av dricksvattenrör samt vid behov föreslå åtgärder för att minska exponeringen. Dricksvattenrör som renoverats genom relining är ett alternativ till traditionellt stambyte. Vid relining fodras de gamla rören invändigt med plastprodukter. Bisfenol A kan ingå som en komponent i dessa plastprodukter. Forskning om bisfenol har visat att ämnet i stora mängder påverkar människors fortplantningsförmåga negativt. I oktober i år kom en rapport som visar att metoden har använts i ca 60 byggnader under perioden 2006-2011. Man har funnit bisfenol A i dricksvattnet i 8 av 22 undersökta byggnader. De halter av bisfenol A som hittats är så låga att det inte är farligt att dricka vattnet. Mer information finns på respektive myndighets hemsida (Livsmedelsverket, Boverket, Kemikalieinspektionen).

Nyheter i Riksbyggens Interaktiva Klimatskola

I Klimatskolan hittar du enkla och vardagliga tips om hur du kan minska din miljöpåverkan. Utbildningen är uppdelad i korta moduler och du kan välja att gå igenom den del för del eller hela utbildningen på en gång. Nu är klimatskolan uppdaterad med två nya avsnitt som handlar om ”Kemikalier i hemmet” och ”Handla mat”. Vårt mål med utbildningen har varit att den ska vara lättsam att gå igenom samtidigt som man får sig en hel del tankeväckande tips. Du hittar utbildningen på kundwebben eller på Riksbyggens hemsida.