Till Medlem i BRF Solbacken inför 2014

Hej!

Vi vill med detta brev lämna en hälsning till er alla från oss i styrelsen.

För 2014 års budget bestämdes en avgiftshöjning på 4% av kallhyran. Denna höjning är nödvändig för att få vår budget i balans, få utrymme för framtida underhåll och att även ha täckning för andra stora utgifter som bland annat sanering av asbest. Om det blir som vi tänkt kommer de värmeprojekt som pågår nu under höst och vinter att spara oss pengar, men det är ännu tyvärr omöjligt att göra mer än en grov uppskattning av detta.

Vi i styrelsen vill säkerställa att alla medlemmar i vår förening känner till följande:

  1. Vi har en fastighetsexpedition. Den finns på Alkalievägen 5 med bemanning mellan kl 09:30–10:00 då man även är anträffbar på telefon 031 – 982 802. Övrig tid så är det lapp i brevlådan, eller meddelande på telefonsvararen som gäller.
  2. Vi har även en mejladress till BRF Solbacken som är brfsolbacken@gmail.com.
  3. Vi har en förvaltning med helservice som sköts av Riksbyggen. Kontakta alltid i första hand vår fastighetsexpedition eller vår förvaltare för ärenden vad gäller ditt boende i föreningen. Riksbyggen Dag & Natt når du på telefonnummer 0771-860860.
  4. Vi har en Infokanal på TV-nätet som uppdateras med ny information ungefär en gång per månad. Ni finner denna kanalen på följande frekvens: K35-583,25 MHz (analogt).
  5. Vi har dessutom en sida på Facebook som vi vill att fler medlemmar blir vänner med. Sök efter BRF Solbacken.
  6. Föreningen har ett snabbt, billigt och driftsäkert bredband. För att teckna sig till detta (endast 230 kr/månaden) kontakta ordföranden på telefonnummer 0707-345474.
  7. Vill ni vara med och påverka och komma med förslag på förändring så är ni välkomna att lägga motioner fram till 31 januari. Dessa behandlas senare på årsstämman som brukar hållas i maj, dit är också alla medlemmar välkomna. Se vidare på vår hemsida för tips på hur man utformar en motion.
  8. Vill ni, eller känner ni någon som bör sitta i BRF Solbackens styrelse så meddela  gärna föreningens valberedning. Förslag till valberedningen lämnas via mejladressen valberedningen@brfsolbacken.se eller genom att kontakta Ronny Olaisson som är sammankallande.
  9. Till sist vill vi påminna om att eventuella motioner måste vara inlämnade senast sista dagen i januari 2014.

Med detta önskar vi i Styrelsen er alla en God Jul och Gott Nytt år 2014!