Avtalet med Securitas Störningsjour uppsagt

Från och med sista januari har vi ingen Störningsjour. Vi är väl medvetna om tryggheten en sådan tjänst innebär, och vi jobbar därför febrilt med att hitta en ny leverantör. Under det gångna året har vi upplevt att Securitas varit långsamma med sina utryckningar som därför blivit resultatlösa. Ersättningen för dessa är en utgift för föreningen som är svår att motivera.

Varje utryckning kostar pengar som vi alla får betala. På grund av sena ankomster för väktare har Störningsjouren ibland hunnit kontaktats två, tre och ännu flera gånger för samma situation. Med flera utryckningar och ännu högre avgifter som följd.

Vi har fört samtal med en leverantör i kommunen, men det verkar inte som att de kan erbjuda en tjänst i den omfattningen som vi behöver. Därför återkommer vi längre fram med information om hur Störningsjouren kommer fungera.

Tills dess vill vi att ni rapporterar allvarliga regelbrott eller störningar till vår tekniska förvaltare hos Riksbyggen. Kontaktuppgifter till henne hittar ni på vår hemsida och i trappuppgångarna. Det går även bra att maila till styrelsen.

Vi beklagar att det kommer ske ett avbrott i tjänsten. Vi vill hitta det bästa alternativet när det gäller en såpass viktigt funktion. Securitas är störst på marknaden och dikterar gärna sina egna villkor.

Kontaktuppgifter

Björn Björklund – Teknisk förvaltare hos Riksbyggen
bjorn.bjorklund@riksbyggen.se

Styrelsen
brfsolbacken@gmail.com

Ordningsregler
http://brfsolbacken.se/var-forening/ordnings-och-trivselregler/