Störningsjouren är uppsagd

Tills vi har en ny tjänst gäller:

För störningar eller brott mot våra ordningsregler kontaktar ni styrelsen:
brfsolbacken@gmail.com eller genom ett brev till expeditionen på Alkaliev. 5

Vid akut fara ring till polisen 114 14 eller SOS 112 vid fara för liv.