Årsstämma den 15 maj

15 maj är det tid för årsstämma som vi i år kommer att ha i Bohusskolans aula. Ett utmärkt tillfälle att komma för att ställa frågor direkt till styrelsen och vår nya förvaltare. Här finns en FAQ med vanliga frågor som brukar dyka upp inför mötet.

Valberedningen behöver komma i kontakt med dig som kan tänka dig att hjälpa till med vår förenings framtid då vi tyvärr tappar två personer till årsstämman. Du som medlem i föreningen som tycker att det verkar vara intressant kontaktar Ronny Olaisson som är sammankallande i valberedningen. Du når honom enklast på 0705-234526 och han vill då att ni kontaktar honom senast 31 april för intervju och förberedelser inför årsstämman.