Rivning av skorstenen vid panncentralen

Med start måndagen den 22 juni och fram till onsdagen den 24 juni kommer arbete med att ta ner och forsla bort skorstenen vid panncentralen att pågå.

Detta medför att parkeringsplatserna bakom panncentralen måste vara tomma under tiden. De parkeringsplatser som drabbas är följande: 260-268, 274-282, 288-296 samt 383-387. Information kommer även skickas ut via brev till berörda.

Bilar som står kvar kommer att forslas bort av bärgningsbil.

//Styrelsen