Rivning av panncentralen samt flytt av elcentraler

Med start onsdag den 2 september och fram till senast fredag den 2 oktober kommer arbete med att riva halva panncentralen att ske. Arbetet utförs av Göteborg Energi, som även äger byggnaden. Detta kommer förhoppningsvis innebära ett antal nya parkeringsplatser för vår del.

Detta medför att några parkeringsplatser framför panncentralen måste vara tomma under tiden. De parkeringsplatser som drabbas är följande: 302-307. Information har skickats ut via brev till berörda. Bilar som står kvar kommer att forslas bort av bärgningsbil. En tillfällig överfart till de övriga parkeringarna framför panncentralen kommer att finnas.

Förberedande arbete har redan startat och troligtvis på måndag 31 augusti kommer de elcentraler som står vid panncentralen att flyttas vilket kommer att innebär ett spänningsavbrott som kan komma att påverka belysningen vid parkeringen samt de parkeringsplatser med elstolpe. Flytten tar två till tre dagar.

Tyvärr innebär rivningen av panncentralen att vår besöksparkering endast kommer vara tillåten för de med tillfälligt parkeringstillstånd under perioden som rivningen pågår och att vi nu hänvisar besökande till föreningen ner till pendelparkeringen. Vi ber om ursäkt för detta.

/Styrelsen