Monthly Archives: februari 2016

Återvinningsstationen vid Alkalievägen 3

Då ljudet av glaskross upplevs som mycket störande av de närmast boende har styrelsen beslutat att ta bort kärlen för färgat- samt ofärgat glas på återvinningsstationen vid Alkalievägen 3. Vi hänvisar numera till vår andra återvinningsstation vid Klorvägen 4 alt. återvinningsstationen vid pendelparkeringen när det gäller glas.

Styrelsen vill också passa på att uppmana alla att endast slänga det som varje kärl är avsett för. Den kostnad som det blir för att sortera detta i efterhand får föreningen stå för. Läs på informationslappen på kärlen om vad som får slängas. Är du osäker så är det bättre att du slänger i molokerna för hushållavfall.

/Styrelsen

Inbrott i Peabs etablering

Natten mellan fredagen den 18/12 och lördagen den 19/12 skedde det ett inbrott i Peabs etablering i föreningslokalen på Alkalievägen 11. Förövarna gick in i etableringen och kom över en nyckel till Peabs container på innergården.

Med nyckeln öppnade dem containern och kom över ett stort antal maskiner för ett stort värde pengar.

Peab söker nu vittne till händelsen eller iakttagelser som kan leda till att förövarna åker fast eller tips om vart verktygen är.

För tips kontakta Christian Bengtsson, Peab på 0733-339286 eller christian.bengtsson@peab.se

/Styrelsen

 

Resultat från radonmätning

Förra året genomfördes en radonmätning i alla lägenheter på bottenplan samt i 20% av resten av lägenheterna i föreningen. Av dessa var det 7st som låg över gränsvärdet, samtliga på bottenplan. Åtgärderna som kommer att sättas in är att i första hand öka ventilationen genom montage av fler uteluftsventiler, vilket vi hoppas räcker för att komma ner till godkända nivåer. Preliminärt kommer monteringen att ske 4-6 april. De berörda lägenhetsinnehavarna har kontaktats tidigare och kommer att kontaktas igen ca en vecka innan. Om du tillhör en av de som drabbas och inte kommer att vara hemma under den ovan angivna perioden är det viktigt att du kontaktar styrelsen innan.

/Styrelsen

Mörkt på gårdarna

Som ni säkert märkt har vi haft problem med den yttre belysningen på gårdarna och i entréerna. Felet är lokaliserat och kommer att åtgärdas. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att vi kan undvika att det händer igen efter att de delar som krånglat har bytts ut.

/Styrelsen

 Scroll to top