Återvinningsstationen vid Alkalievägen 3

Då ljudet av glaskross upplevs som mycket störande av de närmast boende har styrelsen beslutat att ta bort kärlen för färgat- samt ofärgat glas på återvinningsstationen vid Alkalievägen 3. Vi hänvisar numera till vår andra återvinningsstation vid Klorvägen 4 alt. återvinningsstationen vid pendelparkeringen när det gäller glas.

Styrelsen vill också passa på att uppmana alla att endast slänga det som varje kärl är avsett för. Den kostnad som det blir för att sortera detta i efterhand får föreningen stå för. Läs på informationslappen på kärlen om vad som får slängas. Är du osäker så är det bättre att du slänger i molokerna för hushållavfall.

/Styrelsen

4 Responses to Återvinningsstationen vid Alkalievägen 3