Resultat från radonmätning

Förra året genomfördes en radonmätning i alla lägenheter på bottenplan samt i 20% av resten av lägenheterna i föreningen. Av dessa var det 7st som låg över gränsvärdet, samtliga på bottenplan. Åtgärderna som kommer att sättas in är att i första hand öka ventilationen genom montage av fler uteluftsventiler, vilket vi hoppas räcker för att komma ner till godkända nivåer. Preliminärt kommer monteringen att ske 4-6 april. De berörda lägenhetsinnehavarna har kontaktats tidigare och kommer att kontaktas igen ca en vecka innan. Om du tillhör en av de som drabbas och inte kommer att vara hemma under den ovan angivna perioden är det viktigt att du kontaktar styrelsen innan.

/Styrelsen