Klagomål från grannförening

Vi har fått klagomål från vår grannförening på byvägen att medlemmar från vår förening slänger sina sopor hos dom.

Vi uppmanar er som gör detta att sluta och att ni i fortsättningen slänger era sopor på någon av våra stationer.

Kan samtidigt upplysa om att det inte är okej att ställa sina sopor utanför sin lägenhetsdörr t ex. över natten. Framför allt för att inget får placeras i trapphusen som kan börja brinna eller försvåra/förhindra ev. utrymning men även för att det sprider dålig lukt samt ser väldigt tråkigt ut för andra som passerar.

/Styrelsen