Styrelsen önskar alla en riktigt skön och avkopplande sommar!

Vi vill även passa på att informera om vad som beslutades på årsstämman.

På årsstämma i maj lade styrelsen fram 5 propositioner. Stämman röstade ja till samtliga förslag och sammanfattas nedan.

 1. Stämman antog nya stadgar, beslut 1 av 2.
  För att anta nya stadgar krävs det att minst 50 % av de närvarande medlemmarna röstar för att anta de nya stadgarna. En ny röstning genomförs igen vid nästa stämma. Förändringarna gäller främst att föreningen antar nya normalstadgar där andelstalen styr årsavgiften istället för insatsen som det är idag, samt är anpassad till nuvarande lagstiftning.
 2. Stämman godkände ändring av insats, upplåtelseavgift och andelstal för lägenhet 475 och 476.
 3. Stämman godkände tillträde till lägenheter i samband med byte av el-central till 3-fas.
 4. Stämman beslutade att välja Sappa som leverantör för både kabel-tv och bredband.
  Sappa sköter redan idag föreningens kabel-tv, men nu kommer de även att ansvara för bredbandet. Detta kommer bl a. att innebära att hela föreningen nu får ett digitalt kanalpaket (via digitalbox) istället för ett analogt som det är idag. Detta innebär också att Sappa blir ny leverantör för föreningens bredband (100/100 Mbit) och att alla lägenheter kommer att anslutas kollektivt. Mer info kommer i höst.
 5. Stämma beslutade att riva bollplan.
  Som många säkert sett så är bollplanen nu borta. I ett första skede så kommer det bli en gräsyta. Vad det ska bli i framtiden är inte beslutat, men alla medlemmar är välkomna att lämna förslag till styrelsen. Beslut kommer sedan att fattas på en framtida årsstämma.

/Styrelsen