Monthly Archives: januari 2018

Dags för OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Som vi skrev i julbrevet så är det dags för en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i föreningens lägenheter och fastigheter i år. En OVK ska göras regelbundet och i korthet är det en besiktning som säkerställer att var och en av lägenheterna har en godkänd installation. Dvs. den säkerställer att hälsoskadliga ämnen (t ex. radon), och t ex. fukt som kan ge allvarliga konsekvenser för byggnaden (mögel) ventileras ut på ett korrekt sätt med avseende på hur ventilationssystemet var tänkt att fungera när det byggdes.

Om besiktningsmannen hittar fel, antingen på lägenhetsnivå eller i fastighetens system (dvs. medlemmens eller föreningens ansvar) så hanterar medlemmen eller föreningen de bristerna efter att vi vet omfattningen. Det är t ex. vanligt förekommande att man kopplat på en felaktig spisfläkt eller byggt igen ventilationskanalen (lägenhetsnivå).

Mer information hittar ni på Boverkets hemsida (klicka här).

Avisering kommer skickas ut till alla lägenheter. Där finns även kontaktuppgifter ifall ni har några frågor.

/Styrelsen

 Scroll to top