Grovsopscontainer

Uppdatering: Då det visade sig att det var många som uppskattade detta och hade en hel del att slänga (totalt blev det nästan 4 st fulla containers) så kommer föreningen att ställa ut containers igen om 3-5 månader. Vår förhoppning är att detta medför att det blir mindre skräp i våra källargångar. Info sätts i vanlig ordning upp i trapphusen när det blir aktuellt.

/Styrelsen

Föreningen kommer att ställas upp en grovsopscontainer vid lilla parkeringen på Klorvägen 4. Containern kommer att stå där mellan tisdag (26/6) och torsdag (28/6).

Passa på att rensa era förråd och det ni av ”misstag” ställt ner i källaren.
Då det inte ingår i vår fastighetsskötares arbetsuppgifter att slänga skräp som står i källaren så får föreningen betala extra för detta, vilket i slutändan leder till höjda lägenhetsavgifter.

Ni får inte kasta elskrot eller miljöfarligt avfall i containern. Elskrot och miljöfarligt avfall ska alltid lämnas till kommunens återvinningscentral Sörmossen. För att besöka Sörmossens återvinningscentral behöver du ett återvinningskort för att komma in på området. Ansökningsblankett för ÅVC-kort hittar du Ale kommuns hemsida.

/Styrelsen