Monthly Archives: juli 2018

Totalt grill- och eldningsförbud i hela länet

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Förbudet omfattar inte elgrillar, men de avger hög värme vilket kan skapa glöd om de står på brännbart underlag.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:
– grilla på egen tomtmark
– använda engångsgrill
– använda stormkök
– göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
– elda eller grilla utomhus på campingplatser
– använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Mer information hittar ni på Länsstyrelsens hemsida.

/Styrelsen

Fasadtvätt

Styrelsen har gett Rönnäng Industritjänst AB uppdraget att tvätta våra fasader som vetter mot norr och väster. Det är framförallt fasader i dessa riktningar som värst har drabbats av smuts och algpåväxt. Uppdraget omfattar tvätt av plåtfasad samt utsidan av balkonglådor.
Avseende rengöring av plåtfasaddelar inne på balkongen beställs detta separat av respektive lägenhetsinnehavare (avisering om detta kommer). Detta utförs efter fasadtvätten. Åtkomst till respektive lägenhet måste då ges, då dessa ytor endast kan rengöras från själva balkongen.

Avisering sker i trapphusentrén senast två dagar innan arbetet börjar. Vid frågor eller funderingar ringer ni 0303-84590.

/Styrelsen

 Scroll to top