Fasadtvätt

Styrelsen har gett Rönnäng Industritjänst AB uppdraget att tvätta våra fasader som vetter mot norr och väster. Det är framförallt fasader i dessa riktningar som värst har drabbats av smuts och algpåväxt. Uppdraget omfattar tvätt av plåtfasad samt utsidan av balkonglådor.
Avseende rengöring av plåtfasaddelar inne på balkongen beställs detta separat av respektive lägenhetsinnehavare (avisering om detta kommer). Detta utförs efter fasadtvätten. Åtkomst till respektive lägenhet måste då ges, då dessa ytor endast kan rengöras från själva balkongen.

Avisering sker i trapphusentrén senast två dagar innan arbetet börjar. Vid frågor eller funderingar ringer ni 0303-84590.

/Styrelsen