Monthly Archives: augusti 2018

Styrelsen hoppas att alla har haft en riktigt skön och avkopplande sommar!

Vi vill även passa på att informera om vad som beslutades på föreningens årsstämma och tacka de medlemmar som närvarade.

På årsstämma i maj behandlades 2 motioner och 2 propositioner. Besluten som togs på årsstämman sammanfattas nedan.

Motioner:

  1. Stämman beslutade att behålla området kring gamla bollplanen grönt med gräsmatta.
  2. Stämman beslutade att införa samma tvättider på söndagar som det är på lördagar, dvs. kl 10:00-18:00. Möjligheten att börja tvätta på söndagar genomförs 9 september. Information kommer att sättas upp i entréerna.

Propositioner:

  1. Stämman antog nya stadgar, beslut 2 av 2.
    För att anta nya stadgar krävs det att minst 50 % av de närvarande medlemmarna röstar för att anta de nya stadgarna. En tidigare röstning genomfördes vid förra årets stämma. Förändringarna gäller främst att föreningen antar nya normalstadgar där andelstalen styr årsavgiften istället för insatsen som det är idag, samt är anpassad till nuvarande lagstiftning. Dessa förändringar genomförs vid årsskiftet 2018/2019.
  2. Stämman godkände retroaktivt ombyggnaden av två lokaler till bostadsrättslägenheter.

Styrelsen har även beslutat att byta parkeringsbolag från Controlla till Smart Parkering. Att vi valde Smart Parkering var för att vi fick ett bra erbjudande med bl.a. en ny biljettautomat som även tar kontokort. Bytet kommer att ske mellan 31/8-1/9. Mer information kommer att sättas upp i entréerna.

På årsstämman kom även frågan upp vilket arvode vi i styrelsen har. På kundwebben, som alla medlemmar har tillgång till, kan man läsa föreningens årsredovisningar och stämmoprotokoll. Till stämmoprotokollet finns alltid styrelsens arvoden med som en bilaga. Ni når kundwebben genom att gå in på www.riksbyggen.se och sen klicka på ”logga in”. När ni är inne på er sida klickar ni på fliken ”min förening → dokument”. Vid problem att skapa ett konto ringer ni till Riksbyggen på 0771-860 860.

I övrigt kan vi meddela att vårt el-projekt är igång igen efter semestern och att elektrikerna just nu är på Klorvägen 10 och startar med Klorvägen 8 nästa vecka. Mer information om el-projektet samt kontaktuppgifter hittar genom att klicka här.

/Styrelsen

 Scroll to top