Monthly Archives: september 2018

Information från styrelsen

Hemsidan
Föreningens hemsida kommer att ligga nere 1-2 dagar i samband med att vi byter webbhotell. Bytet kommer troligtvis att ske den 8/10-9/10.

Nya tvättmaskiner
Föreningen har nu köpt in 6 st nya tvättmaskiner som kommer att installeras i de tvättstugor som fortfarande har en separat centrifug. Detta innebär att vi kommer ha högcentrifugerande tvättmaskiner i alla tvättstugor.

Nya förråden (f.d. soprum)
Då vi har några förråd som fortfarande är outhyrda samtidigt som flera står i kö, så vill vi upplysa alla om att som sökande måste man aktivt välja ett förråd i köportalen för att bli tilldelad ett. Vid frågor ringer ni till Riksbyggen på 0771-860 860.

Uppgradering av elen
Nu har vi kommit ungefär halvvägs (Klorvägen 6) och intrycket styrelsen fått från er medlemmar är att AM Elektriska gör ett bra jobb. En presentation om vad el-projektet innebär och en ungefärlig tidsplan finns här.

Digitalbox
Du vet väl om att du kan hämta ut en digital-box till din TV som ger en betydligt bättre bild. Digitalboxen tillhör lägenheten och i samband med utlåningen av boxen skrivs ett avtal mellan lägenhetsinnehavaren och föreningen. För att hämta ut digitalboxen kontaktar man fastighetsexpeditionen. När man flyttar från lägenheten ska boxen återlämnas på fastighetsexpeditionen. Mer info finns här.

Trädgårdsgrupp
Har du gröna fingrar och/eller vill vara med och påverka föreningens grönytor? Hör av dig till styrelsen då vår förhoppning är att vi kan skapa en trädgårdsgrupp som kan vara med och hjälpa oss i styrelsen med att förvalta våra grönytor så att vi får ett ännu trevligare område.

Inglasning av balkong
Det är tillåtet att glasa in balkongen. Dock ska styrelsen alltid kontaktas innan samt att det krävs bygglov. Bygglov söker man via Ale kommun. Det går även att söka bygglov tillsammans med andra.
Kostnaden att glas in balkongen varierar mellan ca 30 000 kr – 50 000 kr beroende på vilket utförande man vill ha samt tillbehör som t.ex. persienner. Föreningen har inte något avtal med någon leverantör, utan varje medlem får själv ta in offerter från de företag man vill anlita.

/Styrelsen

 Scroll to top