Grovsopscontainer

Lite kort inpå, så kommer föreningen att ställa upp två grovsopscontainrar vid lilla parkeringen på Klorvägen 4. Containrarna kommer att stå där mellan tisdag (16/4) och torsdag (18/4).

Passa på att rensa era förråd och det ni av ”misstag” ställt ner i källaren.
Då det inte ingår i vår fastighetsskötares arbetsuppgifter att slänga skräp som står i källaren så får föreningen betala extra för detta, vilket i slutändan leder till höjda lägenhetsavgifter.

Ni får inte kasta el-skrot eller miljöfarligt avfall i containern. El-skrot och miljöfarligt avfall ska alltid lämnas till kommunens återvinningscentral Sörmossen. För att besöka Sörmossens återvinningscentral behöver ni ett återvinningskort för att komma in på området. Ansökningsblanketter för ÅVC-kort hittar ni på Ale kommuns hemsida.

/Styrelsen