Nyheter

För en tid sedan (oktober 2010) gick vi styrelsen ut med en fråga i TV info kanalen för att höra vilket intresse/behov det fanns av en extra parkeringsplats.

Vi fick då inte in så många förfrågningar vilket kanske beror på att de med behovet inte tittat på TV info kanalen men vi senaste styrelsemöte som vi avhöll i oktober så beslöt vi att förändra taxan på gästparkeringen vid ”pannhuset” så att vi mellan 20 – 07 har 1 kr/tim och 5 kr övrig tid.