Om Solbacken

Lite fakta om Brf Solbacken med omnejd.

Vår bostadsrättsförening ligger i Bohus som är en av flera små orter i Ale kommun.

Övriga större orter nämnda från söder till norr är Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen och Skepplanda. Dessa orter ligger i nära anslutning till Europaväg 45 (E45) samt stambanan (Norge/ Vänernbanan) som går längs med Göta Älv dalgång.

Bohus var tillsammans med Surte en del av Norge ända till freden i Roskilde 1658, då Bohuslän tillföll Sverige.

Innan 1907 hette Bohus Jordfall. Namnet kommer ifrån det enorma ras som inträffade här 1150. Sveriges största ras någonsin. Bohus har en historia som ett gammalt brukssamhälle. Bohus hade egen järnvägsstation och ångbåten som gick uppmed älven stanande också i Bohus. I dagsläget finns en stor industri som nu ägs av Akzo Nobel. Fabriken har legat här sedan 1924. Mer info finns bl.a. här

Bohus ligger 17 kilometer norr om Göteborgs stad. Kungälv stad som ligger på andra sidan av Göta älv och Norde älv, ligger 4 kilometer nordväst om Bohus. Bohus har en broförbindelse över till Kungälv, Jordfallsbron som invigdes 1966 är en öppningsbar bro och klaffen är 49,5 meter lång. Innan bron så fanns det en färja som gick över älven.

När man passerar bron så får man fin panorama över Bohus fästning, Nordre älv och Göta älv. Bohus fästning har anor från 1300 talet.

Man kan nå Bohus via tidigare nämnda E45 riksväg. Åker man söderut så tar man sig till Göteborg och åker man norrut 50 kilometer så kommer man till Trollhättan. På andra sidan Jordfallsbron har vi motorvägen E6 som även där leder till Göteborg stad och Norrut tar oss till Uddevalla och vidare upp till Oslo i Norge.

Pendeltåg och bussar till Göteborg, Kungälv och övriga Ale kommun går regelbundet från Bohus pendelstation några minuter från Brf Solbacken. Bohus har blivit en perfekt knutpunkt!

Fram till vintern 2012 pågick ett av Sveriges största infrastrukturprojekt i Älvdalen. Äntligen kan vi skörda frukterna av det fantastiska bygget. Vi har numera motorväg samt dubbelspårig järnväg. Bohus har fått en pendelstation och i anslutning till allt detta byggdes även bra gång- och cykelvägar. Tiden med pendeltåg mellan Bohus station och Göteborgs centralstation är ca. 10-15 minuter. Till Trollhättan tar det ca. 27 minuter. I och med Jordfallsbron kan du enkelt välja mellan E6 och E45 om du ska ta bilen någonstans.

Österut cirka 1 kilometer uppför backen så ligger Jennylund. Jennylund består bland annat utav ett ridhus, bandyhus, fotbollsanläggningar, vandringsleder och elljusspår. Elljusspåret är på 2.5 kilometer. De mest kända vandringlederna är Bohusleden och Vättlefjällsleden.

I direkt anslutning till vår förening ligger Bohus centrum. Där finns bland annat affärer och några service inrättningar. Vår buss- och pendeltågsstation ligger på framsidan av detta köpcentrum.

Brf Solbacken är 3 våningshus som har 53 uppgångar. Adressen för dessa hus är ByvägenAlkalievägen och Klorvägen. Detta är till dags dato den största bostadsrättsföreningen i Ale kommun.

Dessa hus byggdes mellan 1960 till 1967. I dagsläget finns det 454 lägenheter och några lokaler där det idkas företag. I anslutning till föreningen har vi 396 stycken parkerings platser.

Viktiga reparationer/underhåll och installationer som gjorts i vår förening är:

 • 1990 Fasadbeklädnad.
 • 1996-1997 Stambyte och badrumsrenovering.
 • 2001-2002 Säkerhetsdörrar till alla lägenheter.
 • 2003 Bredbandsinstallation genomförd med fiber hela vägen upp i bostaden.
 • 2008 Påbörjades stora renoveringar på gårdarna efter dränering och underliggande markarbeten.
 • 2009 Uppgraderas belysningen i uppgångarna så den blir rörelseaktiverad.
 • 2012 Vi har anpassat en lokal till ny bostadsrättslägenhet, totalt har vi nu 452 bostadsrätter.
 • 2013 Ny papp är lagd på taken.
  Nya tvättmaskiner i hela området är installerade.
 • 2014 Ny rörelseaktiverad belysning i tvättstugorna samt en del av den yttre belysningen utbytt mot LED.
 • 2015 Ny sophantering med moloker samt två återvinningsstationer.
 • 2016 Inklädnad av våra gavelfasader och målning av alla socklar samt ombyggnation av två lokaler till nya lägenheter. Vi har nu totalt 454 bostadsrätter.
  Mätning av radon i samtliga lägenheter på bottenplan samt i 20 % av föreningens övriga lägenheter, där alla kontrollerade lägenheter nu är godkända (understiger gränsvärdet 200 Bq/m3).
 • 2018 OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
  Fasadtvätt
 • 2019 Uppgradering av elen till dagens standard i alla lägenheter med bl.a. ny el-central, jordade uttag och 3-fas till köken. Ny LED-belysning i källargångarna.
 • 2020 Nya entrépartier med trådlös porttelefon och digitala informationstavlor. Ommålning av trapphusen och barnvagnsrummen. Ny LED-belysning för entré, trapphus och barnvagnsrum.

Timelapse från en balkong på Alkalievägen