Nyheter

Vattenläcka

Som många av er sett så har det grävts på gångstråket utanför Alkalievägen 3. Det är en vattenläcka som de letar efter men som V/A-avdelningen på Ale kommun, som är beställare av åtgärden, missat att meddela föreningen om. Styrelsen har nu påtalat detta för V/A-avdelningen att de i framtiden ska kontakta oss innan de utför arbeten på föreningens mark, även fast de äger ledningsrätten och har rätt att utföra åtgärden.
Igår morse råkade de dessvärre att gräva av en strömkabel som gjorde att större delen av föreningen saknade ström under knappt två timmar. Något som de givetvis beklagade.

När de åtgärdat läckan kommer de att återställa marken igen. Ale kommun står för alla kostnader.

/Styrelsen

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Vår förening berörs då lekplatser nu ska vara en rökfri miljö med anledning av följande:

  • Öka tillgängligheten. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.
  • Minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Mer information om detta finns på folkhälsomyndighetens hemsida.

/Styrelsen

Driftavbrott bredband och kabel-tv

El-projektet lider mot sitt slut och nu är det endast några lägenheter kvar på Byvägen 19 samt en del allmänna utrymmen. För att vissa arbeten ska kunna utföras så behöver elektrikerna bryta strömmen för hela fastigheten och på Byvägen 19 kommer detta att ske den 26/6 och ev. 28/6.

Tyvärr så innebär detta även att bredbandet och kabel-tv kommer att ligga nere för hela föreningen under tiden som arbetet pågår, vilket kommer att vara mellan kl 07:00 – 16:00. Detta pga. att den tekniska utrustningen som behövs för att både bredband och kabel-tv ska fungera finns på Byvägen 19.

Vi hoppas på förståelse samt att ni inte ska göra någon felanmälan under tiden som arbetet pågår. Övrig tid så görs felanmälan till Sappa som vanligt.

Kontaktuppgifter samt annan information om vårt bredband och kabel-tv hittar ni i meny under ”Vår förening”.

/Styrelsen

1 2 3 4 5 27  Scroll to top