Vår

Lokal information för April 2011

Här följer ett nyhetssammandrag som går i vår informationskanal i TV under april månad med kompletterande text. Här är PDF filen som visar TV info.

 • Valberedningen. En månad kvar innan vi har vårt årsmöte som för i år är bestämt till 10 maj. Platsen brukar vara Service huset i Bohus Centrum, men beroende på hur många som anmäler sin närvaro till årsmötet och annat så återkommer vi med mer information när det är klart.
 • Webbplatsen. Inte mycket att säga utan är mer reklam för de som ännu inte har hittat hit.
 • Kontakt information. De vanliga telefon och e-post adresserna.
 • Gröna fingrar. Vi söker några som till självkostnadspris kan tänka sig att hjälpa till med plantering av blommor i de fyrkantiga blomkrukor som står placerade under en del balkonger omkring på våra gårdar.
 • Lokal i panncentralen för uthyrning. Här är det öppet fram till 15 April att anmäla intresse med ett första bud som man kan tänka sig att ge i månadsavgift. Efter 15 april kallas de som anmält intresse för en slutlig aktion.
 • Upphittade Nycklar och andra föremål kan man ju tappa bort och även hitta. Vi vill slå ett slag för idéen att lämna in de värdeföremål man hittar tillsammans med kort förklaring på var man hittade föremålet och då även telefon nummer så vi kan skicka ett tack eller om vi behöver veta mer.
 • Tvätt av fasader. Våra fasader ser ju inte så roliga ut efter vädrets påverkan. Under våren när mark och väder medger så kommer vi att ordna så att våra fasader får en uppfräshning. De skydd som sitter över ventilationen på en del fönster kommer då även att ses över.
 • Vårstädning. Grus och sand har sopats upp från gårdar och gångbanor vilket känns väldigt bra. De sedan länge upp märkta barnvagnar, cyklar och andra föremål som stått i våra barnvagns och cykelrum har nu börjat försvinna. Nu bör man kunna ha sin barnvagn i det avsedda rummet i stället för som nu i svalen som på grund av brandskyddshänseende inte är tillåtet.

Här följer nu något som inte står med i TV info, men som kanske ändå kan vara av intresse. Ortsutvecklingsmöte 2011-04-06 kl 19:00 – ca 20:40 Plats: Bohus Servicehus

 • Bana väg, information om brobygget och tidplan. Det här var det som de flesta nog kom för att höra mer om. vågar mig inte på att uppskatta hur många som var på plats, men lokalen var i stort sett full. Kort kan sägas att man från september månad kommer stänga av Jordfallsbron för direkt överfart. Fordonstrafiken från Bohus över till Kungälv måste köra halvvägs mot Nödinge där man vänder för att köra tillbaka upp på den då färdigbyggda påfarten till Jordfallsbron. Man kommer även att erbjuda guidade turer på arbetsplatsen. För de intresserade så hänvisar jag till bana vägs webbplats
 • Kommunen håller på med upphandling för ”parkerings vakt” men det är ännu inte klart.  Ett fordon som det talades mest om var en lastbil som ofta står parkerad på Klorvägen till irritation och hinder för många. På mötet fanns även ordförande från vägföreningen för Bohus/Surte som kunde svara på en del frågor som kom upp. Klart är att trafik och parkeringar engagerar många i Bohus.
 • Barnomsorgen. Från september påbörjas renoveringsarbete av Bohus dagis. Man kommer under tiden för renoveringen ha baracker tillgängliga. Hur länge arbetet kommer att pågå var inte känt. Man fick också veta att det idag är kö till dagis i Bohus och man hänvisas till de 2 avdelningar som finns i Surte. När man har sitt barn på plats i Surte så ställer man sig i en överflyttnings kö och så får man invänta ledig plats på önskad plats.
 • Hund-gård, plats att rasta hundarna. Det här är en sak som engagerar många och det blev ganska livliga diskussioner kring detta ämne. Det föreslogs bl.a. att man kunde bygga någon form av in hängning vid stora grässlänten vid Klorvägens stora parkeringsplats. Den här frågan kommer säkert upp vid flera möten.
 • Frågor att ta upp till höstens möte blir bl.a. Väst trafik som skall bjudas. Bristen på lekplatser och andra meningsfulla sysselsättningar för ungdomar i Bohus.

För er som vill läsa mer om vad som sades på ortsutvecklingsmötet kan eventuellt hitta mer på den här platsen.

Vänliga hälsningar  Styrelsen för Brf Solbacken

 

 Scroll to top