Archive

Störningsjouren är uppsagd

Tills vi har en ny tjänst gäller:

För störningar eller brott mot våra ordningsregler kontaktar ni styrelsen:
brfsolbacken@gmail.com eller genom ett brev till expeditionen på Alkaliev. 5

Vid akut fara ring till polisen 114 14 eller SOS 112 vid fara för liv.

Utredning ang. asbest

Just nu pågår en utredning om asbest i våra byggnader. En första undersökning visar på ev. läckage i tvättstuge- och källarutrymmen. Inga slutgiltiga svar eller åtgärder finns dock förrän utredningen är klar. Tills dess fungerar allt som vanligt, förutom att det inte kommer ske någon grovrengöring av rör m.m. i dessa utrymmen.

Årsmötet är nu spikat till den 13 maj kl. 19:00. Plats är Servicehuset i Bohus, där vi brukar vara. Kallelser sitter i trappuppgångarna tillsammans med motionsförslagen. Alla ska ha fått ett exemplar av årsredovisningen i sin brevlåda. FAQ inför mötet.

 Scroll to top