ENTRÉDÖRRAR

Nyheter

Sedan föreningen byggde om våra entréer 2019 har vi tampats med
möjligheten att kunna ställa upp dörrar tillfälligt för tex inbärande av
matvaror mm.
Då de dörrstopp man valde att använda har visat sig vara en mindre
bra lösning för oss har vi valt att aktivera funktionen med
självuppsättande dörr. Detta innebär att inom kort kommer samtliga
dörrar kunna ställas upp genom att knuffa dörren förbi normal
öppning. I vissa fall krävs det endast någon enstaka grad, i vissa att
man öppnar mer än 90°, hur mycket beror på hur mycket plats det
finns.


Vad innebär detta för mig?
* Var noggrann att dörren går igen när du passerar
* Ser du en öppen dörr är det viktigt att den stängs
* Dörrar får EJ ställas upp med föremål, tex stenar etc. Detta
förstör dörren


Dörrar får ENDAST lämnas öppna om man har kontroll, dvs befinner
sig i anslutning till dörren.
För att undvika obehöriga i våra utrymmen är det viktigt att vi hjälps
åt med detta.

Tags :
Share This :