Kontakta oss

Styrelsen består av

Ordförande
Daniel Schätzling
Klorvägen 4 A
0704-822598 (använd i första hand mejlen)
brfsolbacken@gmail.com

Vice Ordförande
Toni Andersson
Alkalievägen 17 B

Sekreterare
Linda Bäcklin
Alkalievägen 5 B
0707-687548

Övriga ledamöter
Marie-Louise Karlsson
Alkalievägen 5 C
0735-984598
Har hand om överlåtelser, nya medlemmar och andra hands uthyrningar.

Carina Nordgren
Alkalievägen 9 A

Riksbyggens representant och ledamot
Karina Bergh, teknisk förvaltare Göteborg
E-post: karina.bergh@riksbyggen.se
Tfn 031-704 55 31
Adress: Masthuggstorget 3B
Box 31060
400 32 Göteborg

Suppleanter
Susanne Falk
Alkalievägen 5 B

Carl Johansson
Alkalievägen 3

Fredrik Hayling
Byvägen 19 A

Hans Carlsson
Riksbyggen

Revisorerna granskar
och kontrollerar styrelsens arbete

Revisor
Dan Claesson
Alkalievägen 3 B

Revisorssuppleant
Andreas Olsson
Byvägen 26 B

Revision av föreningen utförs av BoRevision.

Valberedning

  1. Håkan Andersson       Sammankallande
    Alkalievägen 17 B
    0707-200913
  2. Annette Bernhardsson
    Klorvägen 8 A

Vill man skicka e-post till valberedningen så går det bra här valberedningen@brfsolbacken.se

Styrelsens rollfördelning

Firmatecknare Samtliga styrelseledamöter, två i föreningen.
Attest Daniel Schätzling med Carina Nordgren som ersättare.
Postmottagare Daniel Schätzling
Intresseföreningen Daniel Schätzling och Toni Andersson.
Brandskydd Carina Nordgren och Susanne Falk
Sekreterare Linda Bäcklin
Överlåtelsemottagare Marie-Louise Karlsson

Föreningslokalen

Föreningslokalen kan användas av föreningens medlemmar för bl.a. födelsedagskalas osv. Bokas via informationsskärmarna eller Aptus Home (App/hemsida). Lokalen ligger vid entrén till Alkalievägen 11 A. Då lokalen är belägen på markplan med boende omkring så skall det vara tyst där efter kl 22:00 som ju även gäller i hela föreningen. 

Fastighetsskötare och diverse

Rolf Gustavsson
Expedition: Alkalievägen 9 C
Telefon: 031-98 28 02
Bemannad på vardagar 09.30-10.00 (telefonsvarare övrig tid).

Pantförskrivningar och uttag ur reparationsfond, kontakta Riksbyggen på 0771-860 860.