Extrastämma Brf Solbacken

Nyheter

Brf Solbacken välkomnar föreningens medlemmar till extrastämma. Det saknas ett stämmobeslut gällande att upprätta uteplatser och en parkeringsplats på föreningens mark för de nya lägenheterna som ska byggas i år. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om detta och för att inte behöva skjuta upp byggstarten så kallar styrelsen till en extrastämma.

Styrelsen hoppas att det är många som har möjlighet att närvara. Kallelser finns i varje entré på våra digitala informationsskärmar.

Innan stämma kommer styrelsen att informera om det färdiga entréprojektet och det kommande lägenhetsprojektet.

En stämma är även ett utmärkt tillfälle för föreningens medlemmar att träffa styrelsen och att ställa eventuella frågor.

Tid: Torsdagen den 24 mars, kl 18:30

Plats: Bohusskolans aula, Skolvägen 14, Bohus

Varmt välkomna!

Mvh Styrelsen

Tags :
Share This :