Alla har tilläggsförsäkring

Alla har tilläggsförsäkring

Styrelsen har tackat ja till ett erbjudande från Riksbyggens försäkringskollektiv om ett gemensamt Bostadsrättstillägg. Detta gäller fr.o.m. 2008.01.01 och innebär att ni som boende inte behöver komplettera er hemförsäkring med Bostadsrättstillägg. Tänk på att ta bort denna del ur er hemförsäkring vid nästa års förfallodag. Det finns försäkringsbolag som har med tillägget generellt och i sådant fall påverkas inte den gällande Hemförsäkringen.

Bostadsrättstillägget ersätter skador på egendom i lägenheten som du är ersättningsskyldig till, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, samt skador på egen fast inredning i din bostadsrätt.
Att vi nu valt att gemensamt teckna denna försäkring beror främst på att vi vill skapa:

Tryggare boende
Ingen står utan detta skydd, eftersom alla boende omfattas

Enklare skadereglering
Ett försäkringsbolag och en skadereglerare sköter hela skadan

Effektivare reparation
En och samma entreprenör kan ta hand om hela skadan

Lägre självrisk
Ingen självrisk för den boende vid skada som också drabbar fastigheten

Högre försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med fullvärde

Lägre kostnad
Den boende behöver inget eget Bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

Styrelsen för Riksbyggens Brf Solbacken

Dela informationen: