Informationsskärm, porttelefon och taggar

Alla har tilläggsförsäkring

Här finna information om skärmen i entrén, porttelefonen och bokning av föreningslokalen m.m. Nedan kan du läsa om hur de olika funktionera fungerar och de frågor som vi fått från er. Om det är någon information som ni saknar får ni höra av er till oss via mejl eller telefon.

Informationsskärmen har en inbyggd rörelsedetektor (skärmen lyser bara när den används) och presenterar i dagsläget boenderegister och artiklar från styrelsen. Vi tittar även på att lägga in fler funktioner i framtiden. Skärmarna byter automatisk sida efter en viss tid men ni kan själva byta sida eller pausa sidbläddringen.

Genom att hålla din tagg/nyckelbricka (samma som till sopstationerna) framför taggläsaren loggar du in på din lägenhetssida. Skärmen visar nu en helt ny bild där du kan peka dig fram till de funktioner som du vill hantera.
Det du kan göra i dagsläget är att:

 • Boka föreningslokalen, vilket innebär att nyckel inte behöver hämtas ut på fastighetsexpeditionen utan man öppnar dörren med sin tagg via taggläsaren utanför.
  Regler:
  – Ordningsreglerna gäller även här, tyst efter kl 22:00.
  – Ska vara städat efter att man nyttjat lokalen.
  – Dygnspass med start kl 10:00, slutar kl 09:59 dagen efter.
  – Max 2 st bokningar/månad och hushåll.
  – Max 2 st framtida bokningar.
  – Tillåtet att avboka fram till passets start.
  – Kalendern visar 62 dagar framåt i tiden från aktuellt datum.
 • Spärra/återaktivera borttappad tagg (funktionen att ändra kod är inaktiverad även fast den syns här)

Via appen och hemsidan (mer information om detta på sidan 5) kan inställningarna nedan ändras. Förhoppningsvis går detta även att göra via informationsskärmen framöver.

 • Ändra lösenord (gäller för inloggning via app/hemsida).
 • Ändra/lägga till mejladress – om man glömt av sitt lösenord och vill kunna få ett mejl för att kunna återställa sitt lösenord.
 • Byta telefonnummer som porttelefonen ska ringa till.

Vid varje entré sitter en porttelefon. Det är på den som besökare ringer upp dig för att bli insläppta genom att du låser upp entrédörren med din telefon. Vi har inte fasta telefoner i varje lägenhet utan porttelefonen går att koppla till valfritt telefonnummer, vilket innebär att du kan öppna dörren även om du inte är hemma om du kopplar porttelefonen till ett mobilnummer. När du blir uppringd och svarat så öppnar du entrédörren genom att trycka på nr 5 eller *. För att neka tillträde lägger du på luren. Om porttelefonen inte fungerar, kontrollera att rätt nummer är inlagt.

Entrédörren öppnar du genom att lägga din tagg på taggläsaren. För att öppna dörren till barnvagnsrummet, tryck först 1 och sen ok på knappsatsen som då börjar blinka. Lägg då på taggen så öppnas dörren.

Behörighet – vart gäller taggen?
Taggen är kopplad så att ni endast kan öppna dörren till den entré som ni bor på och ev. barnvagnsrum samt till de avfallsstationer som beskrivs nedan.

Alla i föreningen har tillgång till de två stora återvinningsstationerna (nr 4 och 7) samt:

 • Boende på Alkalievägen 3–9 har även tillgång till station nr 1.
 • Boende på Alkalievägen 11–17 har även ha tillgång till station nr 2.
 • Boende på Alkalievägen 19–21 + Klorvägen 8–10 har även tillgång till station nr 3.
 • Boende på Klorvägen 4–6 har inte tillgång till någon station utöver nr 4 och 7.
 • Boende på Klorvägen 2 + Byvägen 14–26 har även tillgång till station nr 6.
 • Boende på Byvägen 19 har även tillgång till station nr 5.

Inloggning via app:
Ladda ner appen ”Aptus Home”.
Ditt användarnamn är förinställt och är ditt lägenhetsnummer (tre siffror, står på dörrkarmen till din lägenhetsdörr).
Lösenordet är också förinställt och fås av säljaren eller genom att kontakta styrelsen. Vi rekommenderar er sedan att byta lösenord.
I det sista fältet anger ni https://solbacken.aptustotal.se/aptusportal

Efter första inloggningen så behöver ni bara ange lösenordet.
Efter att ni loggat in så ser menyerna ut som på
informationsskärmen.

Inloggning via hemsida:
Skriv in följande adress i er webbläsare:
https://solbacken.aptustotal.se/aptusportal
Ange ert användarnamn och lösenord precis som i appen.

Vanliga frågor:

 • Lägga till fler namn i boenderegistret och porttelefonen?
  Svar: Det är endast namnen på de personer som är
  medlemmar/äger lägenheten som står med här (precis som
  tidigare). Dock kan övriga personer, t.ex. sambo, barn eller
  inneboende, själv sätta upp sitt namn på lägenhetsdörren.
  Om man vill vara säker på att posten kommer fram kan man
  lägga till skatteverkets lägenhetsnummer (fyra siffror, står på
  dörrkarmen till lägenhetsdörren) när man adressändrar.
 • Lägga till fler nummer på porttelefonen?
  Svar: Går tyvärr endast att lägga till ett nummer. Via appen eller hemsidan går det snabbt och enkelt att byta nummer.
 • Kan man få fler taggar?
  Svar: Det finns sen tidigare två taggar till varje lägenhet (märkta med nr 1 och 2). Nu går det även att hämta ut ytterligare 2 st taggar (nr 3 och 4). Om ni inte redan gjort det så gör ni det genom att kontakta eller besöka vår fastighetsexpedition.
 • Går det att använda kod?
  Svar: Ja, men vi kommer bara att använd oss av kod i undantagsfall under korta perioder. T.ex. under ett par timmar när vi tar hjälp av en skolklass för att dela ut årsredovisningen. Anledningen är att koder lätt sprids till obehöriga.
 • Ytterligare frågor?
  Svar: Kontakta styrelsen på brfsolbacken@gmail.com eller ring 0704–822598.

 

Dela informationen: