Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler

Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun!

Vi hoppas att Ni genom att ta del av följande information ska känna Er hemma i vår bostadsrättsförening och att Ni får svar på frågor om våra gemensamma regler.

Bostadsrättsföreningen Solbacken bildades 1959. Föreningen har 459 lägenheter i trevåningshus med ca. 390 parkeringar och 10 garage i området.
I föreningen har vi även några lokaler som uthyres till näringsidkare.

Föreningen förvaltas av Riksbyggen som bl.a. sköter vår fastighetsservice och administration.
Kontakta därför alltid i första hand Riksbyggens kundtjänst eller vår fastighetsskötare. Föreningen har även en förvaltare på Riksbyggen, som arbetar dagtid på vardagar. Förvaltaren vet vad som gäller för föreningen, tex. vem som står för kostnader om något eventuellt går sönder i lägenheten eller om det är något annat Ni behöver information om gällande ert boende.

Vid felanmälan ring alltid i första hand Riksbyggen Dag- & Natt på telefonnummer 0771 – 860 860.

Vid akuta problem ring alltid till
Riksbyggen Dag och Natt på 0771-860 860, dygnet runt.

Fastighetsexpeditionen finns på Alkalievägen 9C.

Vid köp/övertagande av lägenhet erhålls av tidigare ägare minst 3 st nycklar till ordinarie lås, minst 3 st nycklar till säkerhetslåset på lägenhetsdörren, 2 st nycklar till tvättlåset och 4 st nyckelbrickor.
Nycklarna passar också till källare, tvättstuga och gårdsbom.
Byvägen 19 har separat nyckel till källare och tvättstuga.

Nya lås, nycklar eller nyckelbrickor går att beställa via fastighetsexpeditionen.

Våra föreningsstadgar finns att läsa på vår hemsida under fliken ”vår förening”.

Kontakta alltid Riksbyggen vid en eventuell försäljning för att informera er om hur en försäljning ska gå tillväga.

Det går alltid bra att kontakta någon i styrelsen.
Aktuell information om styrelsens medlemmar och förvaltaren finns på informationsskärmen i varje trappuppgång samt på hemsidan.
Styrelsens e-postadress: brfsolbacken@gmail.com

Föreningen har kabel-TV och bredband via Sappa.
Digitalbox- och programkort för TV finns att hämta på fastighetsexpeditionen, då föreningen tillhandahåller med 1 st. box per lägenhet.
Vid frågor eller felanmälan ring Sappa på 0774 – 444 744.

Föregående års årsredovisning går att ladda hem här. Det går även att hämta ett fysiskt exemplar på fastighetsexpeditionen.
Den delas ut i våra brevinkast varje år.

Vi hoppas att ni kommer att trivas i vårt fina område och vi i styrelsen räknar med att alla i föreningen hjälps åt för att detta uppnås.

Allmänt

Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar husen vi bor i. Därför kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa nedanstående regler kan vi alla bidra till en god grannsämja i vår förening och vi slipper onödiga kostnader.

Nyttjande

Lägenheten får endast användas till det ändamål som anges i upplåtelseavtalet, det vill säga som bostad. Uteplatser som hör till lägenheten skall skötas av bostadsrättsinnehavaren. T.ex. klippning av häck eller målning av staket samt skötsel av ytan på uteplatsen.

Oljud och annat störande beteende

Alla dagar mellan kl. 22:00 – 07:00 ska störande ljud upphöra!
Extra störande ljud, t.ex. rivning eller borrning vid renovering, får endast utföras mellan kl. 09:00 – 17:00.
Tala gärna med era grannar inför renovering, fest el. dyl.
Om detta ej respekteras så kan det innebära att du förverkar din rätt att inneha lägenheten.
Om ni blir drabbad av oljud eller annat störande mellan kl. 22:00-07:00 så kan ni ringa vår störningsjour på telefonnummer 08 – 661 60 00. Om störningen uppstår övrig tid ska ni kontakta föreningens förvaltare på Riksbyggen.

Avgift/ Hyra till bostadsrättsföreningen

Betalas alltid i förskott och enligt förfallodatum som visas på avgiftsavin.

Förändring/ ombyggnad av den egna lägenheten

När det gäller väsentlig förändring av lägenheten krävs ett godkännande av styrelsen. Detta gäller även för egen parabolantenn, sätta upp markiser, inglasning av balkong m.m. Bestämmelserna angående väsentliga förändringar av lägenheten hittar ni i vara stadgar.

Uthyrning av sin lägenhet

Det finns möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det krävs styrelsens medgivande innan andrahandshyresgästen flyttar in. Observera att lägenhetsägaren har fullt ansvar att den som hyr i andrahand sköter sig. Ladda hem ansökningsblanketten här (PDF).

Föreningens gemensamhetslokal

Gemensamhetslokalen finns i bottenvåningen på Alkalievägen 11. Den finns till för diverse gemensamma aktiviteter. Kom gärna med egna förslag till styrelsen. Den kan även lånas för egna kalas eller dyligt. Dock ingen aktivitet efter klockan 22.00.

Instruktioner för föreningens gemensamhetslokal

 • Endast medlemmar får låna lokalen.
 • Bokning sker via informationsskärmen i entrén eller via Aptus Home (app/hemsida).
 • Dörren öppnas med taggen via taggläsaren utanför.
   • Dygnspass med start kl. 10:00, slutar kl. 09:59 dagen efter.
   • Max 2 st bokningar/månad och hushåll.
   • Max 2 st framtida bokningar.
   • Tillåtet att avboka fram till passets start.
   • Kalendern visar 62 dagar framåt i tiden från aktuellt datum.
 • Stör ej grannar med hög musik eller annan högljudd verksamhet. Visa hänsyn och ha dörren stängd. Lokalen får ej användas längre än till kl. 22:00.
 • Städning skall göras oavsett hur det såg ut innan.
 • Sopning och därefter våttorkning av alla golvytor.
 • Avtorkning av bänkar, skåpluckor, kyl, bord och stolar.
 • Diskning och inställning av glas och porslin.
 • Rengöring av toalett och tvättställ.
 • Möbler och inventarier ställs tillbaka på sin ursprungliga plats.
 • Kontrollera att spisen är avstängd, lampor släckta, fönster stängda och dörren låst då du lämnar lokalen.
 • Om något skulle vara trasigt, vänligen felanmäl detta till fastighetsexpeditionen.

Vid skadegörelse eller bristfällig städning m.m. förbehåller sig föreningen rätten att debitera uppkomna kostnader. Missbrukas ovanstående förbehåller sig styrelsen rätten att spärra framtida utnyttjande av lokalen för vederbörande medlem.

Källare, källargångar, cykelrum och barnvagnsrum

Alla hjälps åt med att hålla dessa tomma från saker som ej ska stå där.
Dels är det en brandfara och dels så är det väldigt kostsamt för föreningen att frakta bort detta, då det inte ingår i vår fastighetsskötares arbetsuppgifter.
Tänk på brandfara och trivsel!

OBS! Ej tillåtet att förvara moped eller MC i dessa utrymmen, utan de enda utrymmena som är tillåtna är de extra förråd som föreningen hyr ut och som är egna brandceller.

Balkongen/uteplats

Det är förbjudet att grilla på er balkong eller uteplats, undantaget är el-grill. Om ni har parabolantenn, blomlådor el. dyl. så ska dessa vara monterade inne på balkongen, det får inte hängas något på utsidan, så att det kan skada personer som befinner sig nedanför.
Om ni röker på balkongen så är det förbjudet att slänga ut fimpar. Mattor får inte piskas eller skakas från balkongen, använd då våra piskställ som finns på gårdarna.
Respektera Era grannar och skaka inte dammtrasor mm. på balkongen.

Rökförbud

Gäller i alla våra gemensamma inomhusutrymmen, såsom föreningens gemensamhetslokal, källargångar, trapphus och tvättstugor men även på våra lekplatser och utanför entréerna. Ni som röker kasta inte fimpar från balkonger eller på våra gårdar.

Ohyra

Vid ohyra i lägenheten eller andra utrymme, ring vår förvaltare på Riksbyggen i första hand.
För åtgärd ring Anticimex 031 – 742 26 20

Avfallsstationer

Alla våra stationer är låsta och går endast att öppna med er nyckelbricka.
Avfallspåsar för matavfall finns i separata skåp vid varje station. Tänk på att inte bunkra upp med påsar hemma, för då finns risken att andra blir utan.
OBS! Använd endast papperspåsar till matavfallet. Plast- & majspåsar skadar kvarnen som maler ner matavfallet.
Vi har också en plastbehållare för avfallspåsen som Ni kan hämta ut på fastighetsexpeditionen.

För att undvika otrevlig lukt och skadedjur m.m. så är det viktigt att vi alla hjälps åt med att hålla rent och snyggt efter oss.
Lämna inga sopor eller andra föremål runt våra stationer!

Grovsopor, så som vitvaror, radio- & TV-apparater, hushållsmaskiner, möbler, elektriska prylar, farligt avfall ska transporteras i egen regi till Sörmossens återvinningscentral i Bohus.
OBS! Ingenting får placeras i källargångarna eller allmänna utrymmen.

Ett antal gånger per år ställer vi upp container i området där man kan slänga brännbart material. Information om dagar och tider kommer att informeras i alla entréer.

Återvinningskort till Sörmossen:
För att komma in på anläggningen behöver ni ett ÅVC-kort (återvinningskort). Ansökan görs via Ale kommuns kundtjänst eller via kommunens hemsida.

Öppettider på Sörmossen:
Måndag                                        Stängt
Tisdag                                           kl: 08 – 20
Onsdag                                         kl: 09 – 20
Torsdag                                         kl: 09 – 17
Fredag                                          kl: 07 – 16
Lördag och söndag                       kl: 08 – 15

På Sörmossen gäller följande:
ÅVC-kortet ger er för närvarande tio fria besök per år och därefter kostar det 250 kronor per besök. Varje hushåll får ett kort och det är knutet till den adress och fastighet eller lägenhet som Ni är skriven på. Dina familjemedlemmar som är skrivna på samma adress får också använda kortet. Om Ni behöver ett extra kort till hushållet kostar det 125 kronor. Observera att antalet fria besök inte blir fler med ett extra kort.
Vid varje årsskifte nollställs kortet och kortet laddas automatiskt med 10 nya fria besök.
Ditt återvinningskort fungerar även på återvinningscentralerna (ÅVC) i Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille.

Bil & MC – körning

Vi är särskilt rädda om barnen och vår närmiljö. Hastighetsbegränsning inom hela området är 10 km/tim. Det gäller alla!
All form av motortrafik på våra gårdar ska i möjligaste mån undvikas.
Det är dock tillåtet att köra in för att lasta i eller ur bilen om man har sånt som ej kan bäras från sin parkeringsplats.
Observera dock att efter 10 minuter riskerar Ni att få en parkeringsbot.
Vid in- & utflyttning till lägenheten kan parkeringstillstånd beviljas för en längre tid. Kontakta fastighetsexpeditionen, så hjälper vår fastighetsskötare er med detta.

Parkering, garage och extra förråd

Föreningen har ett fåtal parkeringsplatser ut med Alkalievägen och Byvägen. Den stora parkeringen med besöksparkering ligger på Klorvägen.
Eftersom föreningen inte har lika många parkeringsplatser som lägenheter så kan vi idag erbjuda max 1 st. parkeringsplats per lägenhet. En andra parkeringsplats går att söka när det finns 5 st. eller fler lediga parkeringar inom området.
En parkeringskarta finns på föreningens hemsida.

Logga in på Mitt Riksbyggen via Riksbyggens hemsida för att ansöka om en parkeringsplats med eller utan el-stolpe, garage eller extra förråd. Klicka sedan på ”Bilplatser & Förråd” och sedan på ”Till köportalen”. Där kan du ansöka om de objekten som är lediga eller sätta upp dig i kö. Vid frågor ring Riksbyggen på 0771 – 860 860.

Biltvätt

Avfettning och biltvätt är inte tillåtet inom föreningens område.

Husdjur

Katter som vistas ute ska hållas under uppsikt.
Hundar ska vara kopplade. För allas trivsel åligger det alla djurägare att plocka upp efter sina djur från våra gemensamma ytor och lägga i en plastpåse som binds ihop innan man lägger den i en papperskorg.
Det finns 2 st. lyktstolpar i området där det finns gratis hundbajspåsar.
Genom att visa hänsyn och omdöme kan vi alla njuta av vårt fina område!

Tvättstugan

Det finns 6 st gemensamma tvättstugor i föreningen, en på varje gård.
Det finns 3 tvättstugor i varje tvätt-enhet på Alkalievägen 9 & 17, Klorvägen 2 & 8 samt Byvägen 16. På Byvägen 19 finns det 1 tvättstuga.
Tvättstugan bokas genom att placera tvättlåset på önskad dag och tid på tvättidstavlan som finns i respektive tvättstuga. Tvättlåset tillhör lägenheten och överlämnas till köparen vid en överlåtelse. Nytt lås går att beställa via fastighetsexpeditionen.

Vid avslutat tvättpass tas tvättlåset bort och parkeras eller om man bokar en ny tvättid längre fram.
Tvättmaskinerna har timerfunktion vilket gör att dom bara fungerar under vissa tider.

Tvättider:

 • Måndag – fredag, 2 tvättstugor: 08:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
 • Måndag – fredag, 1 tvättstuga: 08:00-14:00, 14:00-20:00
 • Lördag och söndag, samtliga tvättstugor: 10:00-14:00, 14:00-18:00

För Byvägen 19 som har 1 tvättstuga gäller följande tvättider:

 • Måndag till fredag 08:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
 • Lördag och söndag 10.00-14.00 och 14.00-18.00

Torkrummen kan användas max en timma efter tvättiden.
Bokade tider skall respekteras!

OBS! Tvättid som är bokad får under inga omständigheter tas av någon annan, även om ingen kommit till bokad tid.
Efter avslutad tvätt ska golv sopas rena och maskinerna och golv torkas av.

Försäkring

Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv hemförsäkring för sin lägenhet och det egna bohaget.
OBS! Bostadsrättstillägget behövs inte, då föreningen kollektivt har handlat upp detta. Det finns hos Folksam. Vid frågor kontakta Folksam på 0771 – 950 950, vårt organisationsnummer är: 7572001-7452.

Föreningens årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls vanligen i maj månad varje år. Då bjuds det även på fika!
Kallelse till årsmötet anslås i entrén i varje trappuppgång.
Motioner till årsstämman lämnas in till styrelsen senast 31 januari, antingen via brevinkastet till fastighetsexpeditionen på Alkalievägen 9C eller genom att mejla till styrelsen.

Om du som medlem i föreningen är intresserad av att vara med i styrelsen så kontaktar du valberedningen. E-post: valberedningen@brfsolbacken.se

Dela informationen: