Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor (FAQ)

Här nedan följer svar på de vanligaste frågorna.

Hur många lägenheter/ lokaler finns det i föreningen? Är alla med bostadsrätt?
Svar: 459 lägenheter. Alla är bostadsrätter. Finns ett fåtal lokaler som är uthyrda och vissa är till uthyrning. Kontakta vår förvaltare på Riksbyggen om intresse finns att hyra.

Hur ser det ut med tvättstuga, utrustning och plats?
Svar: En tvättstuga med 3 tvättrum i varje stuga. 2 tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum. Finns även mattvätt och en mangel. 1 tvättstuga finns per gård.

Har ni några gemensamma utrymmen?
Svar: Ja en föreningslokal för max 30 personer finns att låna. Aktivitet fram till klockan 22.00.

Innehas fastigheten med tomträtt?
Svar: Nej (vi äger all mark).

Registreringsår?
Svar: Föreningen bildades 1959.

Byggnadsår?
Svar: 1960-67

År föreningen förvärvade fastigheten?
Svar: Då det byggdes.

Vilken förvaltare har ni?
Svar: Riksbyggen.

Organisationsnummer?
Svar: Föreningens organisationsnummer är 757201-7452.

Gjorda renoveringar i och omkring fastigheten? Vad, när?
Svar: 2013 blev arbetet klart med att lägga om pappen på alla våra tak. Nästa gång detta behöver göras är om 30 år. Vi har även bytt ut 24 av våra tvättmaskiner, och gjort oss av med ett stort antal centrifuger. Alla tvättstugor har nu minst två rum med högcentrifugerande tvättmaskiner. Det vinner vi på både el-, -vatten och ljudnivåmässigt. Innan dess har vi bytt avlopp i marken, relining av visa stammar och ny layout på gårdarna.
Mer info finns under fliken ”Om Föreningen”.

Har ni några kommande renoveringar inplanerade? Vad i så fall? När ska de göras? Kommer de att påverka avgiften?
Svar: Se underhållsplan i årsredovisningen.

Hur ser föreningens ekonomi ut?
Svar: Se resultat och balansräkning, även kallad årsredovisning (PDF).

Lån och tid för omläggning av lån?
Svar: Se senaste årsredovisning.

Finns någon inre reparationsfond?
Svar: Avslutad sedan några år (medlemmar som har tillgodo kan plocka ut pengarna). Blankett kopierad från Riksbyggens hemsida eller på fastighetsexpeditionen på Alkalievägen 9C.

Är det några kommande avgiftshöjningar planerade? Med hur mkt? Vilken är orsaken till höjningen?
Svar: Budgetarbetet som görs varje år i november avgör nästa års ev. avgiftshöjning. Orsaker till höjningar kan vara olika reparations-/underhållsarbeten eller andra kostnadsökningar t.ex. om räntan för lånen går upp. Generellt gäller att om vi ej kan spara på gemensamma kostnader såsom energi, vatten, el m.m. så går avgiften successivt upp. Detta gäller även skräp som ställs ner i källargångarna som blir en extra kostnad för föreningen.

Har ni gjort några tidigare avgiftshöjningar? När och varför?
Svar: Avgiftshöjningar sker regelbundet då föreningen behöver kompensera sig för prishöjningar/inflation. Styrelsen har till uppgift att balansera ekonomin i föreningen. Exempel på höjningar är 2010 höjde vi 5 procent (stora kostnader i och med renovering av gårdar), 2011 blev det endast 1,5 procent.

2013 höjdes inte avgiften tack vare att stämman 2012 röstade på ett förslag som innebar att föreningen sänkte sina kostnader med 500 000 SEK. 2014 höjdes avgiften med 4% på grund av den allmänna prishöjningen på våra omkostnader, tillsammans med ett par kommande stora projekt (asbestsanering och sopstationer) som är svåra att se vidden av. D.v.s. avgiften kan variera över tid beroende på bland annat hur man röstar på de årliga motioner som presenteras varje år på årsmötet. Detta visar på hur viktigt det är att medverka på årsmötet.

Vad har ni för policy gällande andrahandsuthyrning?
Svar: Beviljar om det finns bra skäl till detta. Ladda hem ansökningsblanketten här (PDF).

Vad har ni för regler gällande ägarfördelningen i lägenheten?
Svar:  I princip skall alla som äger en lägenhet också vara skrivna där.

Godkänns juridisk person som köpare i föreningen?
Svar: I vissa fall, vi är restriktiva med detta.

Försäkring?
Svar: Just nu har vi Folksam (sedan 2015-01-01). Föreningen står för bostadsrättstillägget.

Vem sköter trappstädning? Ska lägenhetsinnehavarna sköta några uppgifter i föreningen?
Svar: Riksbyggen sköter trappstädningen. Medlemmen ser till att hålla rent efter sig i tvättstugor. Det finns utrustning i tvättstugorna.

Finns det extra förråd att hyra?
Svar: Ja. När föreningen byggde sop- och miljöstationer så sanerades och målades de tidigare soprum om och hyrs nu ut som förråd. Dessa förråd har en egen ståldörr, är ca 10 kvm stora och är utrustade med ett eluttag (om man t.ex. vill ladda batteriet på sin MC).

Hur ansöker jag om en parkeringsplats eller ett extra förråd?
Svar: Logga in på ”mitt Riksbyggen” via Riksbyggens hemsida. Klicka sedan på ”Bilplatser & Förråd” och sen på ”Till köportalen”. Där kan du ansöka om de objekten som är lediga eller sätta upp dig i kö. Du kommer få ett mail när ledigt objekt publiceras och har möjligheten att göra en intresseanmälan. Under ”Mina val” kan du ställa dig i kö, se vad som finns ledigt samt tacka ja/nej på erbjudanden. När tiden för intresseanmälan har passerat erbjuds objektet till personen med högst meritvärde samt enligt gällande köregler. Vid frågor ring Riksbyggen på 0771-860 860.

Vart ligger parkeringsplatserna?
Svar: De flesta parkeringarna ligger vid Klorvägen, några finns vid Alkalievägen och några vid Byvägen. I området har vi 459 hushåll och 396 p-platser och 10 garage. Från och med september 2013 erbjuder vi möjligheten att hyra en andra p-plats. Dessa har en kortare uppsägningstid på en månad, och ett begränsat antal.

Vad kostar det?
Svar: Pris för vanlig parkering 230:-, extra parkering 230:-, med el-stolpe 350:-, garage 750:-.
(Garage är svåra att få då vi endast har 10 st och det är lång kö till dessa.)

Vad har ni för avtal gällande kabel-TV / bredband?
Svar: Den 1 november 2022 skrevs ett nytt avtal med Sappa fler och ännu bättre tjänster. Mer information om detta hittar ni under fliken ”Vår förening” och sen Digital-TV.

Bredband har föreningen genom ett eget fibernät som Sappa från och med 1 november 2017 sköter driften på.

Inglasning av balkong
Det är tillåtet att glasa in balkongen. Dock ska styrelsen alltid kontaktas innan samt att det krävs bygglov. Bygglov söker man via Ale kommun. Det går även att söka bygglov tillsammans med andra.
Kostnaden för att glasa in balkongen varierar mellan ca 30 000 kr – 80 000 kr beroende på vilket utförande man vill ha samt ev. tillbehör som t.ex. persienner. Föreningen har inte något avtal med någon leverantör, utan varje medlem får själv ta in offerter från de företag man vill anlita.

Är det någon överlåtelseavgift? Vem ska betala den?
Svar: Ja, köparen.

Är det någon pantsättningsavgift?
Svar: Ja, hör med Riksbyggen på 0771-860 860.

Var vill ni att jag skickar medlemskapsansökan?
Svar: Tag kontakt med Riksbyggen på 0771-860 860.

Är det något att tänka på speciellt vid avflyttning?
Vid avflyttning kommer en översyn av lägenheten att göras (för mer information kontakta vår förvaltare på Riksbyggen) för att kontrollera så att lägenheten är i det skicket som stadgarna föreskriver. Allt för att kontrollera att medlemmar har bett om tillstånd vid större renoveringar i sin lägenhet och att se att dessa förändringar som gjorts ej kan skada fastigheten eller andra medlemmars lägenheter.

Om man kvitterat ut en digital-box ska den återlämnas på fastighetsexpeditionen innan man flyttat från lägenheten.

Har ni någon kontaktperson som jag kan hänvisa intressenter till om de har frågor som rör föreningen?
Svar: Namn: Karl-Linus Johansson, förvaltare Riksbyggen 031-704 68 51, Toni Andersson, ordförande 0704-822598.

Dela informationen: