Förbud att rasta hundar på innergårdarna

Nyheter

På grund av klagomål från medlemmar har vi valt att i nuläget förbjuda rastning på innergårdar och vid våra lekplatser. Skyltar är uppsatta vid de ytor där rastning inte är tillåten.

Vad betyder “rastning”?

Med ”rastning” avses att vistas (gå runt) inne på till exempel gården, i avsikt att hunden skall få bajsa eller kissa.

Var får jag rasta min hund?

I de allmänna grönområdena mellan gårdarna är rastning av hund fortfarande tillåten.

Ett gemensamt ansvar

Självklart gäller fortfarande att man plockar upp efter sin hund, oavsett var hunden bajsar.
Hundbajspåsar finns att tillgå vid återvinningscentralen på Klorvägen 4 samt gångbanan nära Alkalievägen 3. 


OBS!
vid uppsättning av skyltarna blev det ett kommunikationsfel.

Rastning är fortfarande tillåten vid grönområdena.

Skyltningen är nu korrigerad.

Tags :
Share This :