Nyheter

Information i TV, december 2010

Alla har inte tillgång till TV och får då inte tillgång till den information kommer upp där, därför kommer den nu även här i form av en pdf fil som man kan ladda ner och ta del av.

Ladda ner den här.

Kommentarer är varmt välkomna 🙂

Extra parkeringsplats

Styrelsen gick under oktober månad ut med en förfrågan i info-kanalen om hur många det var som hade behov av en extra parkeringsplats.

Vi fick in ca 4 förfrågningar med önskemål om en extra parkeringsplats. Vi har inte så många lediga platser över och det finns idag inte så att alla boende kan få en parkering. På senaste styrelsemöte beslutades att ändra taxan på gästparkeringarna vid pannhuset till 1 kr/timmen från 20:00 till 06:00 och 5 kr/timmen övrig tid.

Information

Provar att gå ut med en information/förfrågan om intresse av kursverksamhet i vår direkta närhet då vi tänker använda oss av vår lånelokal som idag mest används för diverse kalas.

I oktober månad gick vi ut med en förfrågan i TV info kanalen för att se om det fanns något intresse för att gå på kurs. Nu vet vi i styrelsen inte hur många som läser av denna info kanal, men utav 451 medlemmar tycker man ju att någon mer än en person skulle vara intresserad av att gå på någon kurs när vi nu har möjlighet att kunna gå i vår direkta närhet till.

Vi kan använda oss av lärare från ABF och vi behöver ha ca 12 personer per grupp för att kunna starta en kurs.

Nu skall det kanske också sägas att hösten snart är över och det är ju då troligt först i början av januari som kan ha en kurs igång om vi har några intresserade.

Låter det intressant? Tveka inte, utan lämna en kommentar här och frågor är ju givetvis också välkomna.

1 28 29 30 Scroll to top